Zaznacz stronę

W ramach wspólnych działań przeprowadzone zostały warsztaty badawcze z seniorami, podczas których, podjęto próbę określenia potrzeb i preferencji osób starszych, w przyswajaniu informacyjnych materiałów wizualnych. Finalnym efektem tego procesu jest stworzona, w przez Mateusza Szewczyka, w ramach przewodu doktorskiego, seria infografik przybliżających aktualne zjawiska i nowinki technologiczne z zakresu mediów cyfrowych.