Zaznacz stronę

3

Nestor_2.0 to seria materiałów infograficznych dla seniorów, propagująca wiedzę z obszaru najnowszych technologii cyfrowych, oraz zachęcająca do poszerzania swoich kompetencji w tej dziedzinie. Projekt ten powstał jako efekt współpracy Laboratorium Kobo z projektantem...

2

W ramach wspólnych działań przeprowadzone zostały warsztaty badawcze z seniorami, podczas których, podjęto próbę określenia potrzeb i preferencji osób starszych, w przyswajaniu informacyjnych materiałów wizualnych. Finalnym efektem tego procesu jest stworzona, w przez...

1

Często inicjatywy dotyczące seniorów, skupiają się głównie na grupach wykluczonych cyfrowo, natomiast nie wiele jest projektów, mających na celu wsparcie osób o wyższych aspiracjach cyfrowych. O seniorach i nowych technologiach myśli się najczęściej w kwestiach...